Aktivity PNH

Odborný seminár 10_2019

Uverejnené: 29.10.2019

Dňa 24. októbra 2019 v čase od 13:30 do 14:30 hod. sa v športovej hale PN Hronovce konal  Odborný seminár Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Významom očkovania zdravotníckych pracovníkov sa zaoberala prednáška MUDr. A. Czigányiovej, MPH z RÚVZ Levice.  10 % obyvateľstva EÚ pracuje v zdravotníctve, dôvody na ich očkovanie sú zdravotné, etické aj ekonomické.   Podľa jednej štúdie z ekonomického hľadiska […]

Odborný seminár

Uverejnené: 27.9.2019

Dňa 19. septembra 2019 v čase od 13:00 do 14:00 hod. sa v športovej hale PN Hronovce konal  Odborný seminár Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Uzavretý odberový systém – SARSTEDT a jeho výhody nám predstavil Ing. Karol Slančík z firmy SARSTEDT. Pomocou videoukážok  nám prezentoval postup odberu krvi uzavretým odberovým systémom SARSTEDT zo žily pacienta, postup odberu krvi z krídelkovej kanyly pomocou […]

ODBORNÝ SEMINÁR

Uverejnené: 24.6.2019

Dňa 11. júna 2019 v čase od 13:30 do 14:30 hod. sa v športovej hale PN Hronovce konal  Odborný seminár Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Seminár sa venoval problematike hygieny a dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach. Pred prednáškou každý účastník vyplnil anonymný dotazník k danej problematike. V prezentácii MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice opísala dôkladnú mechanickú očistu rúk a hygienickú dezinfekciu rúk. Objasnila […]

Odborný seminár RK S a PA Želiezovce

Uverejnené: 7.6.2019

Dňa 21. mája 2019 v čase od 13:00 do 15:00 hod. sa v  Hronovciach konal  Odborný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Želiezovce z príležitosti Medzinárodného dňa sestier v spolupráci s Psychiatrickou nemocnicou Hronovce. Pri prezentácii na Odborný seminár všetci zúčastnení získali darčeky s logom SK S a PA a prijali malé občerstvenie. Odborný seminár otvorila prezidentka RK S a PA Želiezovce PhDr. Adriana Dávidová […]

Okresný psychiatrický seminár 05/2017

Uverejnené: 27.12.2017

Dňa 26. októbra 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Už 29-krát si 1.12.2017 pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice nám priblížila históriu AIDS, dve formy vírusu, epidemiológiu ochorenia, príznaky aj liečbu. […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2017

Uverejnené: 28.6.2017

Dňa 25. mája 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. 9. ročník Národnej kampane s názvom „ Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách“ nám predstavila MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice. Podľa pani doktorky najdôležitejšia je správna technika umývania rúk voči rezistentným mikroorganizmom. […]

Okresný psychiatrický seminár 03/2017

Uverejnené: 26.4.2017

Dňa 30. marca 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Prvá prezentácia sa venovala príprave a aplikácii lieku Abilify Maintena. Kolegyňa Bc. Tímea Nagyová v nej poukázala na rozdiel v obsahu balenia v starom sete a v novom sete, opísala zjednodušenú prípravu lieku pomocou nového setu, postup podania […]

Okresný psychiatrický seminár 11/2016

Uverejnené: 8.12.2016

Dňa 24. novembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Mgr. Dáša Šmilňáková z firmy LILLY nám vo svojej prezentácii „ZypAdhera“ opísala schému  dávkovania,   post – injekčný syndróm,   prípravu lieku,   podanie lieku a   bezpečnostné opatrenia po podaní lieku.  Ako pani magistra uviedla post – injekčné […]

Okresný psychiatrický seminár 09/2016

Uverejnené: 3.11.2016

Dňa 28. septembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Prezentácia nášho pána riaditeľa MUDr. Mareka Zelmana nám ozrejmila zvládanie akútneho psychomotorického nekľudu a agresivity u pacientov. Priblížil nám štyri postupy pri zvládaní agresie : zhodnotenie rizika – varovné signály, deeskaláciu – komunikáciu, medikáciu a fyzické […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2016

Uverejnené: 5.5.2016

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK S a PA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 28. apríla 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach uskutočnil prvý Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Do problematiky multirezistentných baktérií nás zaviedla MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice. Na jednej strane vyzdvihla Flemingov objav antibiotík a na druhej strane poukázala […]