Aktivity PNH

Okresný psychiatrický seminár 05/2017

Uverejnené: 27.12.2017

Dňa 26. októbra 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Už 29-krát si 1.12.2017 pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice nám priblížila históriu AIDS, dve formy vírusu, epidemiológiu ochorenia, príznaky aj liečbu. […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2017

Uverejnené: 28.6.2017

Dňa 25. mája 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. 9. ročník Národnej kampane s názvom „ Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách“ nám predstavila MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice. Podľa pani doktorky najdôležitejšia je správna technika umývania rúk voči rezistentným mikroorganizmom. […]

Okresný psychiatrický seminár 03/2017

Uverejnené: 26.4.2017

Dňa 30. marca 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Prvá prezentácia sa venovala príprave a aplikácii lieku Abilify Maintena. Kolegyňa Bc. Tímea Nagyová v nej poukázala na rozdiel v obsahu balenia v starom sete a v novom sete, opísala zjednodušenú prípravu lieku pomocou nového setu, postup podania […]

Okresný psychiatrický seminár 11/2016

Uverejnené: 8.12.2016

Dňa 24. novembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Mgr. Dáša Šmilňáková z firmy LILLY nám vo svojej prezentácii „ZypAdhera“ opísala schému  dávkovania,   post – injekčný syndróm,   prípravu lieku,   podanie lieku a   bezpečnostné opatrenia po podaní lieku.  Ako pani magistra uviedla post – injekčné […]

Okresný psychiatrický seminár 09/2016

Uverejnené: 3.11.2016

Dňa 28. septembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Prezentácia nášho pána riaditeľa MUDr. Mareka Zelmana nám ozrejmila zvládanie akútneho psychomotorického nekľudu a agresivity u pacientov. Priblížil nám štyri postupy pri zvládaní agresie : zhodnotenie rizika – varovné signály, deeskaláciu – komunikáciu, medikáciu a fyzické […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2016

Uverejnené: 5.5.2016

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK S a PA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 28. apríla 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach uskutočnil prvý Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce. Do problematiky multirezistentných baktérií nás zaviedla MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice. Na jednej strane vyzdvihla Flemingov objav antibiotík a na druhej strane poukázala […]

Okresný psychiatrický seminár 11/2015

Uverejnené: 27.11.2015

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK SaPA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 26. novembra 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal tohto roku posledný okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. VII. ročník Národnej kampane 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ nám vo svojom príspevku predstavila MUDr. Adriana Czigányiová […]

Okresný psychiatrický seminár 09/2015

Uverejnené: 25.9.2015

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK SaPA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 24. septembra 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. Všetkých prítomných zaujala prvá prednáška, ktorá sa zaoberala špecifikami práce sestry na dialýze. Kolegyňa Katarína Weisová z nového dialyzačného strediska v Štúrove […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2015

Uverejnené: 2.5.2015

Dňa 30.apríla 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal tohto roku prvý okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. Nové trendy v očkovaní nám predstavila vo svojom príspevku MUDr. Adriana Czigányiová MPH z RÚVZ Levice. Opísala v krátkosti históriu modifikácie očkovacích látok, nové kombinované vakcíny hlavne pre deti, […]

Multidisciplinárne fórum Budapešť

Uverejnené: 27.1.2015

Členovia úseku ošetrovateľstva PNH na medzinárodných podujatiach Dňa 21. januára 2015 Budapeštianske Národné Psychiatrické a Adiktologické Centrum hostilo profesionálov a záujemcov na multidisciplinárnom fóre z oblasti adiktológie. Na základe členstva v MPT (maďarskej psychiatrickej spoločnosti) som sa aktívne mohla zúčastniť tohto podujatia. Prítomní so záujmom počúvali príspevky o práci multidisciplinárneho tímu na adiktológii, výsledkoch výskumov, […]