Dopravné služby

Preprava osôb a materiáluCena pre zamestnancovCena pre ostatných
Spotreba PHL v €+0,10 € / km0,21€ / km
Čakacia doba s vodičom0,66 € / hod.0,66 € / hod.

Pri využívaní dopravných služieb je podmienkou, že vodičom vozidla musí byť  zamestnanec
PNH s platným preukazom na vedenie referentského vozidla.
Cenník je platný od 27.06.2016