Dopravné služby

Preprava osôb a materiáluCena pre zamestnancovCena pre cudzích
Spotreba PHL v € do 10 km+0,40 € / km+0,60 € / km
Spotreba PHL v € od 10 km do 50 km+0,30 € / km+0,50 € / km
Spotreba PHL v € od 50 km do 100 km+0,20 € / km+0,40 € / km
Spotreba PHL v € nad 100 km+0,10 € / km+0,30 € / km
Doba jazdy a čakania s vodičom0,66 € / hod.1,00 € / hod.

Pri využívaní dopravných služieb je podmienkou, že vodičom vozidla musí byť  zamestnanec
PNH s platným preukazom na vedenie referentského vozidla.
Cenník je platný od 01.09.2022