Oddelenie klinickej biochémie

Laboratórium klinickej biochémie s úsekom hematologickým

V biochemicko-hematologickom laboratóriu, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích zložiek sa vykonávajú biochemické, hematologické a pomocné analýzy biologického materiálu pre pacientov hospitalizovaných v PN Hronovce, pre psychiatrickú ambulanciu PN a podľa záujmu o služby laboratória aj od okolitých štátnych a neštátnych lekárov a ich ambulancie.

Laboratórium vedie Mgr. Erika Kondačová, okrem nej v Laboratóriu pracujú 2 zdravotné laborantky a jedna pomocnica. Obe zdravotné laborantky majú ukončené pomaturitné špecializačné štúdium (PŠŠ), jedna z laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, druhá z laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej hematológii.