Najčastejšie kladené otázky

Aké sú podmienky prijatia a aký je postup pri príjmaní pacienta na liečbu?

Podmienky prijatia:

Pacient sa prijíma do PN na hospitalizáciu spravidla na odporučenie ambulantného psychiatra alebo praktického lekára. Pacient však môže byť v PNH liečený aj na vlastnú žiadosť bez odporúčania. Prijatý môže byť prakticky z ktoréhokoľvek regiónu celého Slovenska, i keď početne dominujú pacienti z gravitujúcich okresov. Diagnostické limity v rámci dospelej psychiatrie prakticky nie sú.

V rámci samotnej PN však už akési triedenie podľa diagnóz a veku existuje. Napríklad na Akútnom mužskom oddelení sa nevykonávajú základné liečby u drogovo závislých, ktoré sa liečia na Oddelení pre liečbu drogových závislostí. Vekové hranice sú 18 – 60 rokov veku. Nad 60 rokov veku sa pacienti liečia na Gerontopsychiatrickom oddelení a detské, ani dorastové oddelenie v nemocnici nie je. O prijatí pacienta na oddelení rozhoduje primár oddelenia a pacienta prijíma aj ošetrujúci lekár.

Postup pri prijatí:

Po prijatí na príslušné oddelenie Vám bude pridelené lôžko, budete oboznámení s denným režimom oddelenia, obdržíte informáciu o tom, kto je Váš ošetrujúci lekár, aká bude liečba. Na oddelení máte možnosť sa oboznámiť s právami pacientov, atď.

Pri prijatí a pred každým väčším výkonom Vás lekár oboznámi s plánovaným výkonom, dôvodmi prečo je vykonávaný a aké sú prípadné riziká, aby ste mohol(a) vyjadriť podpisom kvalifikovane svoj súhlas či odmietnutie výkonu. Máte právo aj odmietnuť informácie o vašom stave a liečbe.

Informácie o Vašom zdravotnom stavu poskytne lekár tým osobám, ktoré vymedzíte pri príjme.

Bližšie údaje nájdete v praktických radách pre pacientov.

Čo si zobrať so sebou do nemocnice?

Pri nástupe do nemocnice budete nevyhnutne potrebovať:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca

Vhodné bude keď budete mať so sebou:

 • zdravotnú dokumentáciu alebo meno Vášho ošetrujúceho lekára,
 • odporúčanie k hospitalizácii, pokiaľ ho máte,
 • výsledky Vašich vyšetrení, ktoré boli urobené v ambulancii,
 • kontaktnú adresu a telefón na rodinných príslušníkov alebo príbuzných,
 • lieky, ktoré užívate (v originálnom balení, alebo ich zoznam a dávkovanie). Lieky užívajte podľa pokynov personálu. Máme právo vedieť, aké lieky užívate. Je zakázané užívať lieky bez vedomia ošetrujúceho lekára a zdravotných sestier!
 • osobné hygienické potreby (ako zubná kefka, pasta, kozmetika, holenie…).Je možné tieto veci dokúpiť v nemocničnom bufete,
 • „Civilné“ oblečenie (denné, domáce oblečenie), v ktorom sa budete pohybovať, prípadne športové oblečenie, s výnimkou hospitalizovaných na GPO, kde Vám bude takéto oblečenie zapožičané,
 • pyžamo, župan, (opäť s výnimkou GPO), prezuvky, športovú obuv,
 • knihu, časopis, podľa Vášho záujmu.

Čo si so sebou do nemocnice nebrať?

 • Väčšiu finančnú hotovosť alebo cennosti si do nemocnice neberte! Odporúčame vziať si so sebou len menšiu finančnú čiastku. Ak už musíte mať so sebou cenné veci, nenechávajte si ich na oddelení, ale využite možnosť, uschovať si ich prostredníctvom sociálneho pracovníka v tzv. trezore nemocnice.
 • Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré zdravotnícke prístroje a ohroziť tak i iných pacientov. Pri používaní mobilných telefónov nerušte spolupacientov a v každom prípade sa na možnosti použitia mobilného telefónu spýtajte personálu na oddelení.
 • Zbrane (chladné ani palné), munícia ani výbušniny, aj keď ste ich oprávneným užívateľom na oddelenie nepatria.

Kde si môžem nakúpiť občerstvenie prípadne hygienické potreby?

Nemocnica prevádzkuje bufet, kde si môžete vybrať so širokého sortimentu potravín (pečivo, ovocie,…), kozmetických výrobkov, a ďalšieho sortimentu (telefónne karty, atď.). Takisto ponúka občerstvenie ako kávu, chladené nápoje, sladkosti a pod.