Správy o zákazkách

Súhrnné správy o zákazkách verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9, sú od roku 2014 uverejnené aj na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Správa o zákazkách verejného obstarávania 4Q/2 - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 4Q - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 3Q/2 - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 3Q - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q/2 - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q - 2015 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 1Q - 2015 Stiahnuť súbor
Zoznam prieskumov trhu 2014 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 4Q - 2014 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 3Q - 2014 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q - 2014 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 1Q - 2014 Stiahnuť súbor
Zoznam prieskumov trhu 2013 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q - 2013 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 1Q - 2013 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 4Q - 2012 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 3Q - 2012 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q - 2012 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 1Q - 2012 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 4Q - 2011 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 3Q - 2011 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 2Q - 2011 Stiahnuť súbor
Správa o zákazkách verejného obstarávania 1Q - 2011 Stiahnuť súbor