Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok Psychiatrickej nemocnice Hronovce bude vydaný na základe všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 11b ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004 Z. z., ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva.