Gerontopsychiatrické oddelenie (GPO)

Primár: MUDr. Danka Weltlerová
Vedúca sestra (GPO): Mgr. Renáta Csontosová
Staničná sestra (GPO): PhDr. Daniela Takacsová
Psychológ: Mgr. Ildikó Császárová

Mgr. Nikoleta Hrašková

Sociálny pracovník: Monika Šuchterová
Telefón: +421 36 7577265
E-mail: gpo@pnh.sk

Primariát, ktorý vedie primár oddelenia pozostáva z dvoch oddelení:

  • Gerontopsychiatrického oddelenia (GPO), ktoré je koedukované a má 45 postelí z toho jedna izba vyššieho štandardu s 2 postelami. Oddelenie je situované na 1. poschodí hlavného pavilónu.
  • Nadštandardného gerontopsychiatrického oddelenia (GPO II), ktoré je situované v samostatnej budove areálu nemocnice. Má päť dvojpostelových izieb s nadštandardným vybavením.

GPO Denný režim

GPO-Nadštandard izba

Poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s psychiatrickými poruchami vo veku nad 65 rokov. Na oddelenie prijímame pacientov na odporučenie lekára – najčastejšie ambulantného psychiatra. Prijatie na oddelenie je možné aj na žiadosť pacienta, bez odporučenia lekára, pokiaľ prijímajúci lekár takýto príjem zváži ako indikovaný. Najčastejšie poruchy a choroby ktoré diagnostikujeme a liečime u pacientov na oddelení sú demencie, depresívne poruchy a úzkostné poruchy. Liečebnú starostlivosť zabezpečujú lekári oddelenia pod vedením primára. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje tím pracovníkov pod vedením vedúcej a staničnej sestry.

Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti je aj obnova psychosociálnych funkcií pacienta v zhode s bio-psycho-sociálnym modelom chápania chorobných stavov. Z tohto hľadiska kladieme dôraz nielen na biologické, ale aj na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým.

U indikovaných pacientov realizuje psychológ oddelenia psychodiagnostiku a psychoterapiu. Pacienti, u ktorých sú prítomné poruchy pamäti sa zúčastňujú kognitívneho tréningu.

Sociálne záležitosti pacientov zabezpečuje sociálny pracovník.