Aktuálne informácie

Oznam – Zákaz návštev

Uverejnené: 5.8.2022

Vedenie nemocnice oznamuje, že od dňa 5.8.2022 až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV v nemocnici na Gerontopsychiatrickom oddelení, vzhľadom k aktuálnej situácií súvisiacou s ochorením COVID-19. Na ostatných oddelenia sú návštevy povolené.

Celá správa

Návštevné hodiny

Dodržiavajte prosím návštevné hodiny pre jednotlivé lôžkové oddelenia.

Streda: 13:00 – 16:00
Sobota: 13:00 – 16:00
Nedeľa: 13:00 – 16:00

Manažment kvality

Rozvíjame a zdokonaľujeme strategické riadenie a manažment kvality na najmodernejších princípoch podľa normy EN ISO 9001:2015.

Návštevy znovu povolené

Uverejnené: 18.7.2022

Od 18.7.2022 sú opäť povolené návštevy pacientov. Streda: 13:00 – 16:00 Sobota: 13:00 – 16:00 Nedeľa: 13:00 – 16:00

Celá správa

Odborná prax pre študentov psychológie 2022/2023

Uverejnené: 11.7.2022

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v tomto akademickom roku. V záujme zabezpečenia organizácie výkonu (absolvovania) odbornej praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami. Prax je možné realizovať v priebehu septembra až júna z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, pričom každý zo študentov má […]

Celá správa