Aktuálne informácie

Mimoriadna ponuka pre zdravotníkov!

Uverejnené: 10.6.2024

Ponúkame náborový príspevok 10 000€ pre zdravotníckych zamestnancov, ktorí úspešne splnia podmienky výberového konania.

Celá správa

Návštevné hodiny

Dodržiavajte prosím návštevné hodiny pre jednotlivé lôžkové oddelenia.

Streda: 13:00 – 16:00
Sobota: 13:00 – 16:00
Nedeľa: 13:00 – 16:00

Manažment kvality

Rozvíjame a zdokonaľujeme strategické riadenie a manažment kvality na najmodernejších princípoch podľa normy EN ISO 9001:2015.

Dar z Holandského kráľovstva bol využitý na repatriáciu pacienta z Veľkej Británie.

Uverejnené: 10.6.2024

Koncom minulého roka získala Psychiatrická nemocnica z Holandského kráľovstva darom vozidlo určené na prevoz osôb vyžadujúcich si špecializované zaobchádzanie. Tento van nemocnica bežne využíva na prevozy hospitalizovaných pacientov napríklad na rôzne vyšetrenia. V stredu dňa 5. júna 2024 bolo špeciálne vozidlo prvý krát využité aj na repatriáciu pacienta z Veľkej Británie, ktorého na bratislavskom letisku prevzal personál nemocnice […]

Celá správa

Odstávka telefónnej ústredne

Uverejnené: 23.5.2024

Dňa 29.05.2024 v čase 9:00 – 16:00 z dôvodu odstávky dodávky elektrickej energie nebudú funkčné pevné telefónne linky v celom areály nemocnice. Ďakujeme za pochopenie.

Celá správa