Návštevné hodiny

Návštevné dni Návštevné hodiny
Streda: 13:00 – 16:00
Sobota: 13:00 – 16:00
Nedeľa: 13:00 – 16:00