Nadštandardné zdravotné výkony

VýkonCena pre hospitalizovanýchCena pre ostatných
Apartmán
- obsadenie dvoch lôžok25,00 €/deň
- obsadenie jedného lôžka35,00 €/deň
- sprevádzajúca osoba50,00 €/deň
Hospitalizácia na nadštandardnom oddelení GPO II  
Cena za hospitalizáciu na písomnú žiadosť pacientaVšZP 15,00 € /deň
Dôvera, Union 17,00 €/deň
-
Hospitalizácia na oddelení AŽO, AMO, GPO I, OPLDZ v nadštandardnej izbe - na písomnú žiadosť pacientaVšZP 8,00 € /deň
Dôvera , Union 10,00€/deň
-
Aplikácia rTMS2€ za sedenie100€ za sériu
Aplikácia Biofeedback2€ za sedenie10€ za sériu
Ubytovanie v podpornom bývaní  
- zazmluvnený klient VúC33,20 €/mesačne-
- nezazmluvnený klient70,00 €/mesačne, 2,33€/deň-
- náklady spojené s ubytovaním v podpornom bývaní - služby nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti20,00 €/mesačne, 0,66€/deň-
Psychologické výkony
Individuálne vyšetrenie držiteľov zbrane90,00 €90,00 €
Individuálne vyšetrenie pre SBS55,00 €55,00 €
Individuálne vyšetrenie pre posudkovú komisiu PKSZ35,00 €100,00 €
Psychoterapia individuálna (hodinová sadzba)0,00 €30,00 €
Psychoterapia skupinová (hodinová sadzba)0,00 €10,00 € / 1 osoba
Psychodiagnostické vyšetrenie vlastná žiadosť - 100,00 €
Ostatné
Interné predoperačné vyšetrenie0,00 €8,30 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre potreby orgánov činných v občiansko-správnom a súdom konaní.3,32 €3,32 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre žiadateľa vo veciach bytových záležitostí, mimo ZŤP-S.1,66 €1,66 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre osobnú potrebu, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (pre jednu osobu).1,66 €1,66 €
Lekárske prehliadky, vyšetrenia a ďalšie výkony urobené v osobnom záujme fyzických alebo právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel.6,64 €6,64 €
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v domove sociálnych služieb a domove dôchodcov10,00 €10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (za 1 stranu)3,32 €3,32 €
Psychiatrické vyšetrenie pre potencionálneho zamestnávateľa6,64 €6,64 €
Psychiatrické vyšetrenie zamestnanca nemocnice, resp. adeptov na zamestnanie pre potreby nemocnice0,00 €0,00 €
Psychiatrické vyšetrenie vodiča v zmysle zákona č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke - pri odobratí vodičského preukazu pre alkohol . *-115,00 €
Psychiatrické vyšetrenie vodiča v zmysle zákona č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke - pri odobratí vodičského preukazu pre drogy. *-137,00 €
Klinické skúšanie etickou komisiou-150,00 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre komerčné poisťovne6,64 €6,64 €
Paušálny poplatok za ošatenie a hygienické pomôcky/deň0,50 €Neposkytuje sa
Balíček základného spodného prádla - možnosť zakúpenia3,50 €Neposkytuje sa
Vystavenie potvrdenia pracovníčkou sociálnych služieb pre osobnú potrebu (pre jednu osobu).0,66 €0,66 €
Odber biologického materiálu pre OKB pre pacientov iných lekárovNevykonáva sa1,66 €

*- Cena sa počíta za každú vyšetrenú návykovú látku.

Cenník je platný od 03.08.2020