Nadštandardné zdravotné výkony

VýkonCena pre hospitalizovanýchCena pre ostatných
Apartmán
- obsadenie dvoch lôžok 25,00 € / deň
- obsadenie jedného lôžka35,00 € / deň
- sprevádzajúca osoba50,00 € / deň
Hospitalizácia na nadštandardnom oddelení GPO II  
Cena za hospitalizáciu na písomnú žiadosť pacienta18,00 €/deň
od 01.09.2023
-
Hospitalizácia na oddelení AŽO, AMO, GPO I, OPLDZ v nadštandardnej izbe - na písomnú žiadosť pacienta10,00 €/deň
od 01.09.2023
-
Vstupné vyšetrenie rTMS10,00 €30,00 €
Aplikácia rTMS5,00 € za sedenie10,00 € za sedenie
Vstupné vyšetrenie Biofeedback (50 minút)10,00 €30,00 € 
Aplikácia Biofeedback10,00 € za sedenie30,00 € za sedenie
Ubytovanie v podpornom bývaní
- zazmluvnený klient VúC33,20 € / mesačne-
- nezazmluvnený klient70,00 € / mesačne,
2,33 € / deň
-
- náklady spojené s ubytovaním v podpornom bývaní - služby nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti20,00 € / mesačne,
0,66 € / deň
-
Psychologické výkony
Psychoterapia individuálna (hodinová sadzba)0,00 €30,00 €
Psychoterapia skupinová (hodinová sadzba)0,00 €10,00 € / 1 osoba
Psychodiagnostické vyšetrenie vlastná žiadosť - 100,00 €
Individuálne vyšetrenie držiteľov zbrane90,00 €90,00 €
Individuálne vyšetrenie pre SBS55,00 €55,00 €
Individuálne vyšetrenie pre posudkovú komisiu PKSZ35,00 €100,00 €
Interné predoperačné vyšetrenie0 €Neposkytuje sa
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre potreby orgánov činných v občiansko-správnom a súdom konaní.15 €15 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre žiadateľa vo veciach bytových záležitostí, mimo ZŤP-S.15 €15 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre osobnú potrebu, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (pre jednu osobu).15 €15 €
Lekárske prehliadky, vyšetrenia a ďalšie výkony urobené v osobnom záujme fyzických alebo právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel.15 €15 €
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v domove sociálnych služieb a domove dôchodcov15 €15 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (za 1 stranu)10 €10 €
Psychiatrické vyšetrenie pre potencionálneho zamestnávateľa15 €15 €
Psychiatrické vyšetrenie zamestnanca nemocnice, resp. adeptov na zamestnanie pre potreby nemocnice0 €0 €
Psychiatrické vyšetrenie a odbery vodiča v zmysle zákona č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke - pri odobratí vodičského preukazu pre alkohol. *-115,00 €
Psychiatrické vyšetrenie a odbery vodiča v zmysle zákona č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke - pri odobratí vodičského preukazu pre drogy. *-137,00 €
Klinické skúšanie etickou komisiou-150,00 €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre komerčné poisťovne15,00 €15,00 €
Balíček základného spodného prádla - možnosť zakúpenia3,50 €Neposkytuje sa
Vystavenie potvrdenia pracovníčkou sociálnych služieb pre osobnú potrebu (pre jednu osobu).2,00 €2,00 €
Odber biologického materiálu pre OKB pre pacientov iných lekárovNevykonáva sa2,00 €

*- Cena sa počíta za každú vyšetrenú návykovú látku.

Cenník je platný od 01.09.2022