Laboratórne vyšetrenia

V tejto časti pre Vás prinášame informácie určené len zdravotníckym pracovníkom. Nájdete tu napríklad plán aktivít ďalšieho vzdelávania organizovaných našou nemocnicou v spolupráci s profesnými komorami, niektoré príspevky z týchto aktivít uverejnené na základe súhlasu ich autorov in extenso a ďalšie publikácie našich zamestnancov.

Prístup k tejto časti je viazaný na výkon zdravotníckeho povolania, preto prosím vyplňte registračný formulár a prístup Vám bude pridelený po overení Vašich údajov.

V prípade, že takýto prístup už máte, prihláste sa.