Sťažnosť na správanie personálu

Kontaktná osoba

E-mail

Meno zamestnanca (alebo jeho pracovná pozícia)*

Časové obdobie, kedy problém nastal*

Opis sťažnosti (čo sa stalo)*

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok o Ochrane osobných údajov.