Sťažnosť na správanie personálu

  Kontaktná osoba

  E-mail

  Meno zamestnanca (alebo jeho pracovná pozícia)*

  Časové obdobie, kedy problém nastal*

  Opis sťažnosti (čo sa stalo)*

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok oOchrane osobných údajov.