Mužské oddelenie (AMO)

Primár: MUDr. Ajit Chandra Das
Vedúca sestra (AMO): Mgr. Zuzana Sklenárová
Staničná sestra (ODL): Mgr. Jaroslava Ďuriančiková
Psychológ (AMO): Mgr. Alexandra Adami

Mgr. Jozef Školník

Mgr. Jaroslava Heimlichová

Sociálny pracovník (AMO): Mgr. Xénia Vlčko
Sociálny pracovník (ODL): Mgr. Veronika Takácsová
Telefón: +421 36 7577247
E-mail: amo@pnh.sk

Primariát, ktorý vedie primár MUDr. Das, pozostáva z dvoch oddelení:

  • Akútneho mužského oddelenia (AMO), ktoré je situované na 2. poschodí hlavného pavilónu PN Hronovce
  • Oddelenia dlhodobej liečby (ODL), ktoré je detašované v Pohronskom Ruskove.

AMO Denný režim

ODLM Denný režim

Akútne mužské oddelenie

AMO má 59 postelí (z toho 2 vyššieho štandardu) na jednom podlaží a lieči sa v ňom väčšina z celého spektra duševných chorôb a porúch mužov vo veku od 18 do 65 rokov veku, okrem základnej protialkoholickej a protitoxikomanickej liečby. Na vyčlenených posteliach sa vykonáva aj dlhodobá liečba, pod ktorou sa rozumie liečba, ktorá trvá dlhšie ako 3 mesiace. Na oddelenie sa prijímajú hlavne pacienti s okresu Levice. Oddelenie je však otvorené aj pacientom z iných regiónov Slovenska. Liečebnú starostlivosť zabezpečujú kvalifikovaní lekári AMO. Podľa náročnosti liečby sa pacienti zadeľujú na jednotlivé izby. Akútne stavy sa liečia v izbe intenzívnej starostlivosti, kde sú pacienti neustále monitorovaní ošetrovateľským tímom a technickými prostriedkami.

Oddelenie poskytuje najmodernejšiu a rýchlo účinkujúcu farmakologickú liečbu, podávame aj elektrokonvulzívnu terapiu moderným spôsobom, komplexná psyhoterapeutická starostlivosť vrátane psychoedukácie je samozrejmosťou.

Ošetrovateľstvo zabezpečuje kvalifikovaný tím pracovníkov pod vedením vedúcej sestry AMO. Starostlivosť je komunitná, pacienti sa spolupodieľajú na tvorbe ošetrovateľských a terapeutických plánov a na zlepšení chodu oddelenia.

Súčasťou liečebného procesu sú aj ergoterapeutické aktivity v jednotlivých dielňach ručných prác, keramickej dielni, stolárskej dielni, v záhrade. Pacienti sa môžu zúčastniť, psychoterapeutického jazdenia, psychickej aj somatickej rehabilitácie.

Ošetrovateľská starostlivosť je realizovaná formou ošetrovateľského procesu. Sociálne potreby pacientov rieši sociálny pracovník.

Oddelenie dlhodobej liečby – muži

ODL má 40 postelí a funguje režimovo – komunitným spôsobom. Jeho cieľom je aktivácia, sociálna rehabilitácia a readaptácia pacientov s reziduálnymi príznakmi, teda venuje sa hlavne chronickým psychickým poruchám. Vychádzajúc zo sociálne psychiatrickej teórie udržiavania schizofrénneho defektu, je snahou organizácie na oddelení aby bola jeho atmosféra pracovná, stimulujúca a bohatá na podnety. Na toto oddelenie sa prijímajú muži zo všetkých oddelení nemocnice. U pacientov bez sociálneho zázemia slúži ako príprava na pobyt v chránenom bývaní.

Psychologickú prácu zabezpečuje psychológ oddelenia.

Ošetrovateľstvo zabezpečujú pracovníci pod vedením staničnej sestry ODL-M.

Spôsob prijímania pacientov

Pacient je prijatý na AMO spravidla na odporučenie ambulantného psychiatra alebo praktického lekára. Môže byť prijatý prakticky z ktoréhokoľvek regiónu celého Slovenska, i keď početne dominujú pacienti z gravitujúcich okresov. Pacient však môže byť v PNH liečený aj na vlastnú žiadosť bez odporúčania. Diagnostické limity prakticky nie sú, ale na AMO sa nevykonávajú základné liečby u drogovo závislých (tie sa liečia na OPLDZ) a vekové hranice sú 18 – 65 rokov veku (Nad 65 rokov veku sa pacienti liečia na GPO a detské, ani dorastové oddelenie v PN nie je). Pacienta prijíma ošetrujúci lekár. Bližšie informácie nájdete v časti praktické rady pre pacientov.