Telefónny zoznam

Telefónna ústredňaMeno  Telefón
spojovateľ +421 36 7577200
Ambulancie MenoTelefón 
psychiatrická ambulanciaMUDr. Karol Hollý
MUDr. Ján Celder
+421 36 7577271
+421 36 7577249
staničná sestraMgr. Ľubica Furičková+421 36 7577269
závodná a interná ambulancia +421 36 7577269
závodný lekár +421 36 7577269
Oddelenia MenoTelefón 
Akútne ženské oddelenie – AŽO  
primár oddeleniaMUDr. Andras Scserba+421 36 7577229
lekár oddeleniaMUDr. Marek Zelman+421 36 7577249
lekár oddeleniaMUDr. Ján Konôpka,
MUDr. Taras Kormosh,
MUDr. Yullia Kovalchuk
MUDr. Mária Križanová
+421 36 7577225
psychológ oddeleniaPhDr. Alena Chládková
+421 36 7577217
vedúca sestra oddeleniaMgr. Magdaléna Nagyová+421 36 7577211
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Filkászová Simona+421 36 7577294
sociálny pracovníkBc. Katarína Štugelová
Mgr. Jana Gyurkyová
+421 36 7577246
ošetrovňa +421 36 7577294
Akútne mužské oddelenie – AMO  
primár oddeleniaMUDr. Ajit Chandra Das+421 36 7577248
lekár oddeleniaMUDr. Ján Hudec
MUDr. Rastislav Stanko
MUDr. Tamara Tsynik
+421 36 7577258
psychológ oddeleniaMgr. Alexandra Adami
Mgr. Jozef Školník
Mgr. Jaroslava Heimlichová
+421 36 7577216
vedúca sestra oddeleniaMgr. Zuzana Sklenárová+421 36 7577261
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Daniela Burzová +421 36 7577247
sociálny pracovníkMgr. Veronika Takácsová
Mgr. Xénia Vlčko
+421 36 7577260
vyšetrovňa +421 36 7577259
ošetrovňa +421 36 7577247
Oddelenie pre liečbu drogových závislostí - OPLDZ  
primár oddeleniaMUDr. Rudolf Hörmann+421 36 7577282
lekár oddeleniaMUDr. Gabriela Vrbová
MUDr. Ivanna Drozdovská Zholob
+421 36 7577285
psychológ oddeleniaMgr. Mariana Cerulova
Mgr. Monika Kviteková
Mgr. Simona Škultétyová
Mgr. Terézia Dašková
+421 36 7577283
vedúca sestra oddeleniaMgr. Naďa Putnokiová+421 36 7577223
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Dorota Grellová+421 36 7577284
sociálny pracovníkMgr. Monika Zvončárová
Mgr. Žaneta Kormoshová
Bc. Lucia Cifrová
+421 36 7577262
Gerontopsychiatrické oddelenie – GPO  
primár oddeleniaMUDr. Danka Weltlerová+421 36 7577245
lekár oddeleniaMUDr. Valentyna Sukhanová
MUDr. František Molnár
MUDr. Kinga Ráczová
+421 36 7577251
psychológ oddeleniaMgr. Ildikó Császárová
Mgr. Nikoleta Hrašková
+421 36 7577263
vedúca sestra oddeleniaMgr. Renáta Csontosová+421 36 7577200
staničná sestraPhDr. Daniela Takácsová+421 36 7577254
sociálny pracovníkMonika Šuchterová+421 36 7577253
vyšetrovňa +421 36 7577256
ošetrovňa +421 36 7577265
Oddelenie dlhodobej liečby muži - ODLM  
staničná sestraMgr. Jaroslava Ďuriančíková+421 36 7577215
manažér pre ošetrovateľstvo+421 36 7577219
Oddelenie dlhodobej liečby ženy – ODLŽ  
staničná sestraMgr. Monika Kalitová
Mgr. Marianna Potocká
+421 36 7577241
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Júlia Gašparová+421 36 7577200
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky MenoTelefón 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - FBLR  
vedúca rehabilitačného oddeleniaErika Kollárová+421 36 7577207
Oddelenie klinickej biochémie s úsekom hematologickým - OKB  
vedúca OKBMgr. Erika Kondačová+421 36 7577243
Manažment a administratíva MenoTelefón 
Manažment  
riaditeľ nemocniceMUDr. Marek Zelman+421 36 7577200
námestník pre LPSMUDr. Ajit Chandra Das+421 36 7577248
námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosťPhDr. Daniela Takácsová+421 36 7577272
námestník riaditeľa pre hospodársko-technickú činnosťIng. Martin Piesecký, MBA.+421 36 7577278
manažér kvalityIng. Ladislav Belan 
Administratíva  
sekretariát riaditeľa, korenšpondentkaPaedDr. Erika Szegedi+421 36 7577201
vedúca učtárneIng. Monika Fóthyová+421 36 7577280
styk s poisťovňami, mzdová účtovníčkaIng.Martina Molnárová+421 36 7577268
vedúci energetikyIng. František Saxa+421 36 7577296
vedúci dopravyPeter Holop+421 36 7577296
vedúci údržby, technik BOZP, POTibor Udvardy+421 36 7577296
pokladňa a evidencia majetkuSylvia Mésárošová+421 36 7577277
personalistka, ved. UKSPIng. Ildikó Csudaiová+421 36 7577295
sklad MTZPeter Holop+421 36 7577203
vedúci ITMgr. Milan Zelina+421 36 7577208
vedúca cestovnej agentúry +421 36 7577295
Ostatná prevádzka Meno Telefón
Stravovacia prevádzka  
vedúca stravovacej prevádzkyIng. Klaudia Tartottová+421 36 7577266
kuchyňa +421 36 7577264
Údržba  
elektrikárAlexander Seres+421 36 7577244
Práčovňa  
vedúca práčovneAlžbeta Nagyová+421 36 7577240
Holičstvo  
holič-kaderník Judita Eček +421 36 7577286