Telefónny zoznam

Telefónna ústredňaMeno  Telefón
spojovateľ +421 36 7577200
vrátnik +421 36 7577202
Ambulancie MenoTelefón 
psychiatrická ambulanciaMUDr. Karol Hollý+421 36 7577271
staničná sestraMgr. Ľubica Furičková+421 36 7577252
závodná a interná ambulancia +421 36 7577274
závodný lekár +421 36 7577269
Oddelenia MenoTelefón 
Akútne ženské oddelenie – AŽO  
primár oddeleniaMUDr. Marek Zelman+421 36 7577249
lekár oddeleniaMUDr. Andras Scserba+421 36 7577222
lekár oddeleniaMUDr. Ján Konôpka, MUDr. Taras Kormosh,
MUDr. Yullia Kovalchuk
+421 36 7577222
psychológ oddeleniaPhDr. Jana Štimová
Mgr. Alena Chládková
Mgr. Alexandra Adami
+421 36 7577200
vedúca sestra oddeleniaMgr. Magdaléna Nagyová+421 36 7577255
manažér pre ošetrovateľstvo+421 36 7577200
sociálny pracovníkBc. Katarína Štugelová+421 36 7577246
sociálny pracovníkMgr. Jana Gyurkyová+421 36 7577246
ošetrovňa +421 36 7577294
Akútne mužské oddelenie – AMO  
primár oddeleniaMUDr. Ajit Chandra Das+421 36 7577248
lekár oddeleniaMUDr. Ján Hudec+421 36 7577258
lekár oddeleniaMUDr. Rastislav Stanko+421 36 7577258
lekár oddeleniaMUDr. Tamara Tsynik+421 36 7577258
psychológ oddeleniaPhDr. Silvia Godinová
Mgr. Sivla Aziriová PhD.
vedúca sestra oddeleniaMgr. Zuzana Sklenárová+421 36 7577261
manažér pre ošetrovateľstvoBožena Klenková+421 36 7577261
sociálny pracovníkBc. Veronika Takácsová
+421 36 7577260
sociálny pracovníkMgr. Xénia Vlčko+421 36 7577260
vyšetrovňa +421 36 7577259
ošetrovňa +421 36 7577247
Oddelenie pre liečbu drogových závislostí - OPLDZ  
primár oddeleniaMUDr. Rudolf Hörmann+421 36 7577282
lekár oddeleniaMUDr. Gabriela Vrbová,
MUDr. František Molnár,
MUDr. Ivanna Drozdovská
+421 36 7577200
psychológ oddeleniaMgr.Mariana Cerulova
Mgr. Monika Kviteková
Mgr. Simona Škultétyová
+421 36 7577283
vedúca sestra oddeleniaMgr. Gabriel Šárik+421 36 7577223
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Naďa Putnokiová+421 36 7577284
sociálny pracovníkMgr. Monika Zvončárová
Mgr.Žaneta Kormoshová
+421 36 7577262
Gerontopsychiatrické oddelenie – GPO  
primár oddeleniaMUDr. Danka Weltlerová+421 36 7577245
lekár oddeleniaMUDr. Mykola Zholob+421 36 7577251
lekár oddeleniaMUDr. Valentyna Sukhanova+421 36 7577251
psychológ oddeleniaMgr. Ildikó Császárová
Mgr. Nikoleta Hrašková
+421 36 7577263
vedúca sestra oddeleniaPhDr. Mária Baluchová+421 36 7577200
staničná sestraMgr. Renáta Csontosová+421 36 7577254
sociálny pracovníkMonika Šuchterová+421 36 7577253
vyšetrovňa +421 36 7577256
ošetrovňa +421 36 7577265
Oddelenie dlhodobej liečby muži - ODLM  
staničná sestraMgr. Jaroslava Ďuriančíková+421 36 7577215
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Júlia Gašparová+421 36 7577219
Oddelenie dlhodobej liečby ženy – ODLŽ  
staničná sestraMgr. Monika Kalitová+421 36 7577241
manažér pre ošetrovateľstvoMgr. Marianna Potocká+421 36 7577200
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky MenoTelefón 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - FBLR  
vedúca rehabilitačného oddeleniaErika Kollárová+421 36 7577207
+421 36 7577204
Oddelenie klinickej biochémie s úsekom hematologickým - OKB  
vedúca OKBMgr. Erika Kecskeméty+421 36 7577243
Manažment a administratíva MenoTelefón 
Manažment  
riaditeľ nemocniceMUDr. Marek Zelman+421 36 7577200
námestník pre LPSMUDr. Ajit Chandra Das+421 36 7577248
námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosťMgr. Daniela Takácsová+421 36 7577272
námestník riaditeľa pre hospodársko-technickú činnosťIng. Martin Piesecký, MBA.+421 36 7577278
manažér kvalityIng. Ladislav Belan 
Administratíva  
sekretariát riaditeľa, korenšpondentkaMgr. Patrícia Magová+421 36 7577201
vedúca učtárneIng. Monika Fóthyová+421 36 7577280
mzdové oddelenieIng.Martina Molnárová+421 36 7577268
vedúci energetikyIng. František Saxa+421 36 7577296
vedúci dopravyPeter Holop+421 36 7577296
vedúci údržbyTibor Udvardy+421 36 7577200
pokladňa a evidencia majetkuSylvia Mésárošová+421 36 7577277
personalistkaIng. Ildikó Csudaiová+421 36 7577295
sklad MTZIveta Csudaiová+421 36 7577203
styk s poisťovňamiIng. Martina Molnárová+421 36 7577268
technik BOZP a POTibor Udvardy+421 36 7577200
vedúci ITMgr. Milan Zelina+421 36 7577208
vedúca cestovnej agentúry +421 36 7577295
Ostatná prevádzka Meno Telefón
Stravovacia prevádzka  
vedúca stravovacej prevádzkyBc. Zuzana Lehotská+421 36 7577266
kuchyňa +421 36 7577264
Údržba  
elektrikárAlexander Seres+421 36 7577244
Práčovňa  
vedúca práčovneAlžbeta Nagyová+421 36 7577240
Holičstvo  
holič - kaderníkJudita Ečeková+421 36 7577286
Starostlivosť o zvieratá  
trénerMilan Zelka+421 36 7577281