Zákonné poplatky

VýkonCena pre hospitalizovanýchCena pre ostatných
Lekárske vyšetrenie v ambulancii0,00 €0,00 €
Cena za hospitalizáciu – 1 lôžkodeň samoplatcacena je stanovená výškou skutočných nákladov predchádzajúceho polroka (od 01.09.2023 do 28.02.2024)105,00 €
Využívanie priestorov márniceprevzatie zosnulého do 48 hodín od umiestnenia0,00 €
Využívanie priestorov márniceprevzatie zosnulého po 48 hodinách od umiestnenia a za každý začatý deň20,00 €

Cenník je platný od 01.09.2023