Dotazník uchádzača

    Osobné údaje

    Meno a priezvisko*
    Vek

    Adresa

    E-mail*
    Telefón
    Uveďte o akú pozíciu alebo druh práce máte záujem
    Ako ste sa o nás dozvedeli

    Dosiahnuté vzdelanie

    Názov strednej školy
    Absolvovaná v rokoch
    Názov vysokej školy 1
    Absolvovaná v rokoch
    Získaný titul
    Názov vysokej školy 2
    Absolvovaná v rokoch
    Získaný titul
    Ďalšie vzdelávacie kurzy

    Predchádzajúce pracovné pomery

    Dĺžka odbornej praxe v rokoch
    Zamestnávateľ 1
    Zamestnaný(á) v rokoch
    Pozícia
    Náplň práce
    Dôvod ukončenia pracovného pomeru
    Zamestnávateľ 2
    Zamestnaný(á) v rokoch
    Pozícia
    Náplň práce
    Dôvod ukončenia pracovného pomeru

    Jazykové znalosti

    Uveďte ktoré jazyky ovládate

    Počítačové znalosti

    Uveďte ktoré programy ovládate
    Iné počítačové znalosti

    Ďalšie informácie

    Očakávaný plat
    Možný termín nástupu
    Ďalšie informácie, ktoré chcete o sebe uviesť

    Prílohy

    Životopis
    Sprievodný list

    Súhlas so spracovaním

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok o Ochrane osobných údajov.