Dotazník uchádzača

Osobné údaje

Meno a priezvisko*
Vek

Adresa

E-mail*
Telefón
Uveďte o akú pozíciu alebo druh práce máte záujem
Ako ste sa o nás dozvedeli

Dosiahnuté vzdelanie

Názov strednej školy
Absolvovaná v rokoch
Názov vysokej školy 1
Absolvovaná v rokoch
Získaný titul
Názov vysokej školy 2
Absolvovaná v rokoch
Získaný titul
Ďalšie vzdelávacie kurzy

Predchádzajúce pracovné pomery

Dĺžka odbornej praxe v rokoch
Zamestnávateľ 1
Zamestnaný(á) v rokoch
Pozícia
Náplň práce
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Zamestnávateľ 2
Zamestnaný(á) v rokoch
Pozícia
Náplň práce
Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Jazykové znalosti

Uveďte ktoré jazyky ovládate

Počítačové znalosti

Uveďte ktoré programy ovládate
Iné počítačové znalosti

Ďalšie informácie

Očakávaný plat
Možný termín nástupu
Ďalšie informácie, ktoré chcete o sebe uviesť

Prílohy

Životopis
Sprievodný list

Súhlas so spracovaním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok o Ochrane osobných údajov.