Dotazník uchádzača

  Osobné údaje

  Meno a priezvisko*
  Vek

  Adresa

  E-mail*
  Telefón
  Uveďte o akú pozíciu alebo druh práce máte záujem
  Ako ste sa o nás dozvedeli

  Dosiahnuté vzdelanie

  Názov strednej školy
  Absolvovaná v rokoch
  Názov vysokej školy 1
  Absolvovaná v rokoch
  Získaný titul
  Názov vysokej školy 2
  Absolvovaná v rokoch
  Získaný titul
  Ďalšie vzdelávacie kurzy

  Predchádzajúce pracovné pomery

  Dĺžka odbornej praxe v rokoch
  Zamestnávateľ 1
  Zamestnaný(á) v rokoch
  Pozícia
  Náplň práce
  Dôvod ukončenia pracovného pomeru
  Zamestnávateľ 2
  Zamestnaný(á) v rokoch
  Pozícia
  Náplň práce
  Dôvod ukončenia pracovného pomeru

  Jazykové znalosti

  Uveďte ktoré jazyky ovládate

  Počítačové znalosti

  Uveďte ktoré programy ovládate
  Iné počítačové znalosti

  Ďalšie informácie

  Očakávaný plat
  Možný termín nástupu
  Ďalšie informácie, ktoré chcete o sebe uviesť

  Prílohy

  Životopis
  Sprievodný list

  Súhlas so spracovaním

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok o Ochrane osobných údajov.