Kariéra v nemocnici

Psychiatrická nemocnica Hronovce má viac ako 50-ročnú históriu poskytovania špecializovanej ambulantnej a lôžkovej psychiatrickej starostlivosti pre svojich klientov. Je prvou psychiatrickou nemocnicou na Slovensku, ktorá má zavedený systém manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001.

Jednou z ambícií nemocnice je napĺňať požiadavky pacientov ako i zamestnancov v zmysle hesla:

Spokojný zamestnanec = Spokojný pacient

Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie spokojnosti pacienta je kvalifikovaný, motivovaný, zodpovedný, svedomitý, empatický personál so zmyslom pre tímovú prácu a odborný rast.

PN Hronovce kladie na uchádzačov o prácu tieto všeobecné požiadavky:

 • záujem o prácu s psychiatrickými pacientmi
 • splnenie kvalifikačných predpokladov resp. požiadaviek
 • bezúhonnosť
 • dobré komunikačné schopnosti
 • dobrý zdravotný stav
 • znalosť práce s počítačom
 • schopnosť pracovať v kolektíve i samostatne
 • vítané sú jazykové znalosti

PN Hronovce svojim zamestnancom poskytuje nasledovné výhody:

 • motivujúce platové ohodnotenie
 • podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov a ich kariérny rast
 • poskytuje možnosť bývania v nemocničných bytoch
 • poskytuje možnosť využívania svojich športových a rekreačných zariadení
 • prispieva k doplnkovému dôchodkovému poisteniu
 • prácu s modernými informačnými systémami