Rehabilitačné výkony

I. Rehabilitačné výkony uhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Hospitalizovaný pacient0,00 €
Zamestnanci, príbuzní a cudzí záujemcovia pokiaľ to prevádzka oddelenia dovolí0,00 €

 

II. Rehabilitačné výkony čiastočne uhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Bankovanie – suchá vákuová masáž - ambulantní5,00 € za 45 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž - hospitalizovaní5,00 € za 45 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž - zamestnanci PNH5,00 € za 45 min.
Breussova masáž ambulantní5,00 € za 45 min.
Breussova masáž hospitalizovaní5,00 € za 45 min.
Breussova masáž zamestnanci2,00 € za 45 min.

 

III. Rehabilitačné výkony neuhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Hiporehabilitácia10,20 € / 1 hod.
Psychoterapeutické jazdenie - na vlastnú žiadosť5,00 € / 2 hod.
Psychoterapeutické jazdenie - hospitalizovaní pac.0,65 € / 2 hod.
Psychoterapeutické jazdenie - ambulantní pac.1,65 € / 2 hod.
Rašelinový obklad1,50 € na 1 vrecko / 20 min.
Aplikácia termozábalu s rašelinovým obkladom na vlastnú žiadosť3,00 € na 1 vrecko / 20 min.
Aplikácia termozábalu bez rašelinového obkladu indikované lekárom1,50 € na 20 min.
Aplikácia polarizovaného svetla - lampa Bioptron1,50 € na 10 min.
Aplikácia TENS2,00 € na 15 min.
Prístrojová masáž1,50 € na 10 min.
Klasická masáž celého chrbta10,00 € za 40 min.
Klasická masáž časti chrbta5,00 € za 20 min.
Klasická masáž končatín5,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie osteoporóza5,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie bolesti chrbta5,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie relaxačné cvičenia5,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie kondičné cvičenia5,00 € za 20 min.
Cvičenie na stacionárnom bycikli2,00 € za 20 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž10,00 € bez indikácie 45 min.
Breussova masáž10,00 € bez indikácie 45 min.
Služby CHD (zmena od 01.04.2005)*33,20 € / mesiac
Služby knižnice0,10 € za službu
Duchovná služba0,10 € za službu
Všetky ďalšie služby1,66 € za 1 výkon
Kurz základov anglického jazyka hravou formou0,20 € na 1 hod.
Kurz ovládania počítača0,20 € na 1 hod.
Prístup na internet pre pacientov0,20 € na 30 min.

U hospitalizovaných pacientov sú možné zľavy.

* Služby CHD – zmena je od 1.4.2005

 

IV. Používanie športovísk FRO zamestnancami nemocniceCena
Telocvičňa3,32 € za hod. spolu
Tenisový kurt - zamestnanci3,32 € za hod. spolu
Tenisový kurt - ostatní5,00 € za hod. spolu
Volejbalové ihrisko6,64 € za hod. spolu
Futbalové ihrisko6,64 € za hod. spolu
Fitnes 
- zamestnanci1,00 € 1 osoba / 1 hod.
- príbuzní zamestnanca1,00 € 1 osoba / 1 hod.
- ostatní1,00 € 1 osoba / 1 hod.

U fitnes je návšteva cudzích povolená len so súhlasom riaditeľa nemocnice a s doprovodom zamestnanca. Do fitnes sa chodí s prezuvkami!

Kľúčik od fitnes je na ošetrovni OPLDZ u službukonajúcej sestry, kde treba odovzdať aj lístok o zaplatení.

 

V. Využívanie rôznych služieb ponúkaných FROCena
Čistenie orechov0,90 €/ 1kg očistených orechov
Páranie peria1,50 € / 1kg
Oprava a úprava odevov pre zamestnancov PNH3,00 € / 1 hod.

 

VI. Využívanie požičovných služiebCena pre zamestnancovCena pre ostatných
Pohár 2 cl hrubostenný1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Pohár 2 cl na stopke1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Pohár 2 dcl1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Pohár 1 dcl1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Šálka na kávu1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Podšálka na kávu1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Tanier plytký1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Tanier hlboký1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Príbor1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Džbán1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Obrus1 ks / 0,03 €1 ks / 0,10 €
Stôl1 ks / 0,50 €1 ks / 1,00 €
Stolička1 ks / 0,33 €1 ks / 0,66 €

Pri poškodení sa hradí celá hodnota vypožičaného inventáru.

Cenník je platný od 27.06.2016