Rehabilitačné výkony

I. Rehabilitačné výkony uhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Hospitalizovaný pacient0 €
Zamestnanci, príbuzní a cudzí záujemcovia pokiaľ to prevádzka oddelenia dovolí0 €

 

II. Rehabilitačné výkony čiastočne uhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Bankovanie – suchá vákuová masáž - ambulantní15,00 € za 45 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž - hospitalizovaní15,00 € za 45 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž - zamestnanci PNH15,00 € za 45 min.

 

III. Rehabilitačné výkony neuhrádzané zdravotnými poisťovňamiCena
Rašelinový obklad5,00 € na 1 vrecko / 20 min.
Aplikácia termozábalu s rašelinovým obkladom na vlastnú žiadosť5,00 € na 1 vrecko / 20 min.
Aplikácia termozábalu bez rašelinového obkladu na vlastnú žiadosť3,00 € na 20 min.
Aplikácia polarizovaného svetla - lampa Bioptron4,00 € na 10 min.
Aplikácia TENS5,00 € na 15 min.
Klasická masáž celého chrbta20,00 € za 20 min.
Klasická masáž časti chrbta10,00 € za 15 min.
Individuálna LTV - zameranie osteoporóza10,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie bolesti chrbta10,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie relaxačné cvičenia10,00 € za 20 min.
Individuálna LTV - zameranie kondičné cvičenia10,00 € za 20 min.
Cvičenie na stacionárnom bycikli2,00 € za 20 min.
Bankovanie – suchá vákuová masáž na vlastnú žiadosť20,00 € za 45 min.
Cvičenie SM systém pre dospelých 15,00 € za cvičebnú jednotku
Vstup. vyšetrenie 503a0,00 €
UZ 561a5,00 €
DD, IFP 556a5,00 €
Magnet 5705,00 €
Individuálna LTV - zameraná na niekoľko cielov 51310,00 €
Individuálna LTV II. špeciálna. systematická senzomotorická liečba 514a20,00 €
Mäkké a mobilizačné techniky, AGR, PIR 509a10,00 €
Špec. vyš. metódy, svalový test 504a15,00 €

U hospitalizovaných pacientov sú možné zľavy.

* Služby CHD – zmena je od 1.4.2005

 

IV. Používanie športovísk FRO zamestnancami nemocniceCena
Telocvičňa10,00 € za 1 hod. spolu
Volejbalové ihrisko7,00 € za 1 hod. spolu
Futbalové ihrisko7,00 € za 1 hod. spolu
Fitnes 
- zamestnanci3,00 € 1 osoba / 1 hod.
- príbuzní zamestnanca3,00 € 1 osoba / 1 hod.
- ostatní3,00 € 1 osoba / 1 hod.
Malá telocvičňa10,00 € na miestnosť / na 1 hod.

U fitnes je návšteva cudzích povolená len so súhlasom riaditeľa nemocnice a s doprovodom zamestnanca. Do fitnes sa chodí s prezuvkami!

Kľúčik od fitnes je na ošetrovni OPLDZ u službukonajúcej sestry, kde treba odovzdať aj lístok o zaplatení.

 

V. Využívanie rôznych služieb ponúkaných FROCena
Oprava a úprava odevov pre zamestnancov PNH13,00 € / 1 hod.
Oprava a úprava nemocničného prádla7,00 € / 1 hod.
Šitie a oprava špeciálneho odevu40,00 € / 1 kus

Pri poškodení sa hradí celá hodnota vypožičaného inventáru.

Cenník je platný od 01.09.2022