Aktuálne informácie

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Uverejnené: 10.10.2022

Portál TRANSPAREX udelil našej nemocnici ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.   Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania v našej nemocnici. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám […]

Návštevy znovu povolené

Uverejnené: 6.9.2022

Od 5.9.2022 sú opäť povolené návštevy pacientov. Streda: 13:00 – 16:00 Sobota: 13:00 – 16:00 Nedeľa: 13:00 – 16:00

Oznam – zákaz návštev

Uverejnené: 19.8.2022

Vedenie nemocnice oznamuje, že od dňa 19.8.2022 až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV v nemocnici aj na Akútnom mužskom oddelení, vzhľadom k aktuálnej situácií súvisiacou s ochorením COVID-19. 

Oznam – Zákaz návštev

Uverejnené: 5.8.2022

Vedenie nemocnice oznamuje, že od dňa 5.8.2022 až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV v nemocnici na Gerontopsychiatrickom oddelení, vzhľadom k aktuálnej situácií súvisiacou s ochorením COVID-19. Na ostatných oddelenia sú návštevy povolené.

Návštevy znovu povolené

Uverejnené: 18.7.2022

Od 18.7.2022 sú opäť povolené návštevy pacientov. Streda: 13:00 – 16:00 Sobota: 13:00 – 16:00 Nedeľa: 13:00 – 16:00

Odborná prax pre študentov psychológie 2022/2023

Uverejnené: 11.7.2022

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v tomto akademickom roku. V záujme zabezpečenia organizácie výkonu (absolvovania) odbornej praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami. Prax je možné realizovať v priebehu septembra až júna z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, pričom každý zo študentov má […]

Oznam – Zákaz návštev

Uverejnené: 27.6.2022

Vedenie nemocnice oznamuje, že od dňa 27.6.2022 až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV v nemocnici vzhľadom k aktuálnej situácií súvisiacou s ochorením COVID-19.

Nariadenie riaditeľa

Uverejnené: 2.7.2021

zo  dna 2.7.2021  v súvislosti   s výskytom   ochorenia   COVID-19   Každy  pacient  pri príjme prechádza  filtračnym  pracoviskom,   kde sa mu vykoná  Ag test na Covid-19 Pacienti prichádzajúci   na prijem  na oddelenia  nebudú  v karanténne,   ale budu zaradení  do bežného  režimu oddelenia. Na ďalší deň po prijme,  s výnimkou  víkendu  a sviatku,  sa im vykoná  PCR […]

Mobilné odberové miesto zrušené

Uverejnené: 21.5.2021

Oznamujeme širokej verejnosti, že dnešným dňom 21.5.2021 je mobilné odberové miesto pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach zrušené.

Povolenie návštev

Uverejnené: 14.5.2021

NARIADENIE  RIADITEĽA zo dňa 14.5.2021 v súvislosti s Vyhláškou č.205 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť dňom 14.5.2021  Návštevy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce sú povolené dňom 14.5.2021 Návštevy sú povolené len v dňoch : Streda – Sobota – Nedeľa  a to len v čase od 13:00 do […]