Aktuálne informácie

Šijeme si ochranné odevy

Uverejnené: 30.3.2020

V súčasnej situácii, kedy sú dostupné len obmedzené zásoby ochranných prostriedkov, sme zmobilizovali svoje sily aj svojpomocne. Pracovníci našej rehabilitácie ušili niekoľko stoviek plátených rúšok na opakované použitie, ktorými sme vybavili všetkých zamestnancov i hospitalizovaných pacientov. Aktuálne sa preorientovali na šitie jednorazových vodeodolných ochranných odevov s kapucňou z fólie Tyvek. V príprave je tiež výroba jednorazových priehľadných štítov.   #spolutozvladneme

Oznam

Uverejnené: 5.3.2020

V súvislosti s výskytom ochorenia koronavírus je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia: Umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Nedotýkať sa očí, nosa a úst, aby sa vírus nepreniesol rukami. Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a vhodiť ju do koša. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí […]

Voľné pracovné miesta

Uverejnené: 2.3.2020

Naša nemocnica prijme do TPP lekárov a sestry. Viac info

Zmeny v cenníku poskytovaných služieb

Uverejnené: 28.2.2020

Oznamujeme pacientom, že od 1.3.2020 nadobudne platnosť nový cenník poskytovaných služieb našej nemocnice. https://pnh.sk/pre-pacientov/cennik-sluzieb

Informačná brožúra v troch jazykoch

Uverejnené: 11.11.2019

Každý pacient má právo na informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie musia byť prístupné v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Preto si s potešením dovoľujeme oznámiť, že v rámci ďalšieho skvalitňovania našich služieb a ich približovania k potrebám každého pacienta sa nám podarilo rozšíriť informačnú brožúru okrem slovenskej a maďarskej verzie i o jej rómsku jazykovú […]

Odborná prax pre študentov psychológie 2021/2022

Uverejnené: 30.9.2019

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v tomto akademickom roku. V záujme zabezpečenia organizácie výkonu (absolvovania) odbornej praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami. Prax je možné realizovať v priebehu septembra až júna z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, pričom každý zo študentov má […]

Kroky realizované na elimináciu rizík v záujme zvýšenia bezpečnosti pacienta v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Uverejnené: 31.5.2019

Riziká súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pacienta a spôsob ich kontroly a hodnotenia úrovne ich eliminácie. V PN Hronovce sme počnúc rokom 2016 v rámci dlhoročne implementovaného systému manažérstva kvality (a ako jeho integrálnej súčasti – manažmentu rizík) s prihliadnutím na špecifiká psychiatrického pracoviska – psychiatrickej nemocnice – uskutočnili posúdenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pacienta ako aj možných negatívnych […]

Návštevy povolené

Uverejnené: 1.2.2019

Dnešným dňom – 1.2.2019 sa ruší zákaz návštev v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Čo je Art brut

Uverejnené: 17.9.2018

Termín art brut pochádza z francúzštiny a dal by sa preložiť ako „umenie v surovom stave“. Toto označenie zaviedol v 40. rokoch 20. storočia maliar Jean Dubuffet (1901 – 1985. Pod pojmom art brut rozumieme žánrovo nezaraditeľnú tvorbu umelcov. Často sa jedná o ľudí s psychickými poruchami alebo mentálnym postihnutím, prípadne väzňov a pod. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, […]

Výlet pacientov

Uverejnené: 11.9.2018

V tomto roku sa kolesá autobusu, s nami – výletníkmi pacientmi, zatočili smerom na  juh. Ako prvý cieľ sme navštívili vodný mlyn v Kolárove. Je tu pekne zrekonštruovaný plávajúci mlyn, ktorý kotví na brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja. Priamo v mlyne je zriadené Múzeum vodného mlynárstva. Páčil sa nám aj preto, že je zasadený do veľmi pekného prostredia […]