Sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

  Kontaktná osoba

  E-mail

  Telefón

  Voči komu sťažnosť smeruje (ak taká osoba je)*

  Časové obdobie, kedy problém nastal*

  Predmet sťažnosti (čo sa stalo)*

  Opis sťažnosti (prípadné doplňujúce informácie)*

  Súhlas so spracovaním

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa podmienok oOchrane osobných údajov.