Laboratórne vyšetrenia

VyšetrenieCena za jedno vyšetrenie
Glukóza0,30 €
Močovina1,00 €
Kretainín1,50 €
Klírens kreatinínu, GF1,50 €
Kyselina močová3,00 €
Celkové bielkoviny0,50 €
Albumín0,50 €
Celkový bilirubín0,30 €
Konjugovaný bilirubín0,30 €
AST0,50 €
ALT0,50 €
GMT0,50 €
ALP0,50 €
AMS1,50 €
Celkový cholesterol1,50 €
LDL cholesterol1,50 €
HDL cholesterol1,50 €
Triacylgylceroly1,50 €
Lipidový profil (CHOL, HDL, LDL, TAG)5,00 €
Kreatínkináza1,50 €
Železo, Fe1,00 €
Natrium, Na0,50 €
Kálium , K0,50 €
Chloridy, Cl0,50 €
Kalcium, Ca0,50 €
Ionizované calcium1,00 €
Fosfor, P0,50 €
Horčík, Mg0,50 €
Lítium, Li1,00 €
Glykemická krivka, oGTT1,50 €
Glykemický profil malý /3 parametre/1,00 €
Glykemický profil veľký /9 parametrov/3,00 €
Vyšetrenie jednej drogy1,50 €
Karbamazepín15,00 €
Kyselina valproová15,00 €
Prolaktín9,96 €
Hormóny, onkomarkery10,00€ / 1 vyšetrenie
HbsAg kvalitatívne2,00 €
HCV protilátky, kvalitatívne2,00 €
HIV protilátky2,00 €
Glykovaný hemoglobín, HBA1C5,00 €
Mikroalbuminúria, MAO5,00 €
Moč chemicky1,00 €
Močový sediment1,00 €
Hamburgerov, Addisov sediment3,00 €
Stolica na okultné krvácanie2,00 €
Krvný obraz2,00 €
Hemokoagulačné vyšetrenia (PTČ, aPTT, FBG, TT)1,50€ / 1 vyšetrenie
D - Dimér4,00 €
Syfilis2,00 €
CRP2,00 €
ASO2,00 €

Cenník je platný od 01.02.2016