Laboratórne vyšetrenia

VyšetrenieCena za jedno vyšetrenie
Glukóza1,00 €
Močovina, úrea1,00 €
Kretainín2,00 €
Klírens kreatinínu, GF2,00 €
Kyselina močová3,00 €
Celkové bielkoviny1,00 €
Albumín1,00 €
Celkový bilirubín1,00 €
Konjugovaný bilirubín1,00 €
AST1,00 €
ALT1,00 €
GMT1,00 €
ALP1,00 €
AMS2,00 €
Kreatínkináza2,00 €
Celkový cholesterol2,00 €
HDL cholesterol2,00 €
LDL cholesterol2,00 €
Triacylgylceroly2,00 €
Lipidový profil (CHOL, HDL, LDL, TAG)8,00 €
Železo, Fe2,00 €
Natrium, Na2,00 €
Kálium , K2,00 €
Chloridy, Cl2,00 €
Kalcium, Ca2,00 €
Ionizované calcium2,00 €
Fosfor, P2,00 €
Horčík, Mg2,00 €
Lítium, Li2,00 €
Glykemická krivka, oGTT2,00 €
Glykemický profil malý /3 parametre/2,00 €
Glykemický profil veľký /9 parametrov/9,00 €
Vyšetrenie jednej drogy2,00 € / 1 vyšetrenie
Karbamazepín20,00 €
Kyselina valproová20,00 €
Hormóny, onkomarkery - prolaktín12,00 € / 1 vyšetrenie
HBsAg kvalitatívne2,00 €
HCV protilátky, kvalitatívne2,00 €
HIV protilátky2,00 €
Glykovaný hemoglobín, HBA1C5,00 €
Mikroalbuminúria, MAO5,00 €
Moč chemicky2,00 €
Močový sediment2,00 €
Hamburgerov, Addisov sediment3,00 €
Stolica na okultné krvácanie5,00 €
Krvný obraz5,00 €
Hemokoagulačné vyšetrenia (PTČ, aPTT, FBG, TT)5,00 € / 1 vyšetrenie
D - Dimér5,00 €
Syfilis3,00 €
CRP3,00 €
ASO3,00 €

Cenník je platný od 01.09.2022