Okresný psychiatrický seminár 11/2018

Dňa 22. novembra 2018 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce.

Prezentácia MUDr. A. Czigányiovej, MPH z RÚVZ Levice sa venovala problematike osýpok. Pri podozrení a ochorení osýpok sa postupuje podľa Metodického usmernenia hlavného hygienika SR. Očkovanie proti osýpkam patrí medzi povinné očkovania detí, ktoré sa podáva medzi 15. až 18. mesiacom veku dieťaťa.  Rodičia často nedajú deti zaočkovať a tým vystavia riziku nielen vlastné dieťa, ale aj ostatné deti. Pre zdravotníckych pracovníkov pani doktorka odporúča dať si vyšetriť hladinu IgG protilátok na osýpky.

Uzavretý odberový systém – SARSTEDT nám predstavil Ing. K. Slančík z firmy SARSTEDT. Ozrejmil nám dva systémy odberu krvi – aspiráciou a podtlakový systém, objasnil nám ich výhody aj nevýhody.  Vo video ukážkach  sme názorne videli postup odberu krvi uzavretým odberovým systémom Sarstedt a následne sme si ho prakticky aj vyskúšali.

Mgr. M. Kalitová