Odborný seminár

Dňa 19. septembra 2019 v čase od 13:00 do 14:00 hod. sa v športovej hale PN Hronovce konal  Odborný seminár Psychiatrickej nemocnice Hronovce.

Uzavretý odberový systém – SARSTEDT a jeho výhody nám predstavil Ing. Karol Slančík z firmy SARSTEDT. Pomocou videoukážok  nám prezentoval postup odberu krvi uzavretým odberovým systémom SARSTEDT zo žily pacienta, postup odberu krvi z krídelkovej kanyly pomocou adaptéra a farebné rozlíšenie skúmaviek a ich použitie. Následne sme si prakticky vyskúšali manipuláciu s odberovými produktmi firmy SARSTEDT.

Pre zúčastnených boli produkty firmy SARSTEDT novinkou a práca s nimi zaujímavou skúsenosťou.

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam