Okresný psychiatrický seminár 11/2016

Dňa 24. novembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce.

Mgr. Dáša Šmilňáková z firmy LILLY nám vo svojej prezentácii „ZypAdhera“ opísala schému  dávkovania,   post – injekčný syndróm,   prípravu lieku,   podanie lieku a   bezpečnostné opatrenia po podaní lieku.  Ako pani magistra uviedla post – injekčné syndrómy u pacientov sú ojedinelé, najčastejšie to býva sedácia alebo delírium, u ktorých možnou príčinou je podanie lieku do krvného obehu.  Zdôraznila, že napriek tomu podávanie ZypAdhery je pre pacienta i zdravotníckych pracovníkov bezpečné a netreba sa jej báť.

Ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta pri ECT nám priblížila v ďalšom príspevku kolegyňa Bc. Timea Nagyová. Ozrejmila históriu ECT, mechanizmus účinku, indikáciu, kontraindikácie, prípravu pacienta, špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pred, počas a po terapii.  Na záver vyzdvihla pozitívny prínos elektrokonvulzívnej terapie pre pacienta.

Na zásady správneho odberu biologického materiálu poukázala laborantka Jozefína Michlová. Opísala nami používaný odberový systém, poradie skúmaviek pri odbere, dezinfekciu pred odberom, zásady odberov, prípravu vyšetrovaného, faktory ovplyvňujúce vyšetrenie, druhy odberov a príčiny odmietnutia vzorky. Pripomenula dôležitosť napísania na žiadanku, ak má pacient pozitivitu na HbSAg, HCV a pod.

O využití akupunktúry v psychiatrii nás v prezentácii presvedčila kolegyňa Katarína Brachnová. Uviedla zvláštnosti akupunktúry, terapeutické indikácie, samotné vykonanie akupunktúry, kontraindikácie, komplikácie a ukazovatele prognózy.

Na  záver  pani  námestníčka  OS  PhDr. Daniela  Takácsová poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa pohody do Nového roka.

 

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam