Aktivity PNH

Okresný psychiatrický seminár 11/2015

Uverejnené: 27.11.2015

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK SaPA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 26. novembra 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal tohto roku posledný okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. VII. ročník Národnej kampane 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ nám vo svojom príspevku predstavila MUDr. Adriana Czigányiová […]

Okresný psychiatrický seminár 09/2015

Uverejnené: 25.9.2015

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK SaPA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 24. septembra 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. Všetkých prítomných zaujala prvá prednáška, ktorá sa zaoberala špecifikami práce sestry na dialýze. Kolegyňa Katarína Weisová z nového dialyzačného strediska v Štúrove […]

Okresný psychiatrický seminár 04/2015

Uverejnené: 2.5.2015

Dňa 30.apríla 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal tohto roku prvý okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. Nové trendy v očkovaní nám predstavila vo svojom príspevku MUDr. Adriana Czigányiová MPH z RÚVZ Levice. Opísala v krátkosti históriu modifikácie očkovacích látok, nové kombinované vakcíny hlavne pre deti, […]

Multidisciplinárne fórum Budapešť

Uverejnené: 27.1.2015

Členovia úseku ošetrovateľstva PNH na medzinárodných podujatiach Dňa 21. januára 2015 Budapeštianske Národné Psychiatrické a Adiktologické Centrum hostilo profesionálov a záujemcov na multidisciplinárnom fóre z oblasti adiktológie. Na základe členstva v MPT (maďarskej psychiatrickej spoločnosti) som sa aktívne mohla zúčastniť tohto podujatia. Prítomní so záujmom počúvali príspevky o práci multidisciplinárneho tímu na adiktológii, výsledkoch výskumov, […]

Okresný psychiatrický seminár 10/2014

Uverejnené: 2.11.2014

Psychiatrická nemocnica Hronovce RK SaPA Želiezovce Okresný psychiatrický seminár Dňa 30.októbra 2014 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal tohto roku posledný okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK SaPA Želiezovce. Prednáška MUDr. Adriany Czigányiovej, MPH z RÚVZ Levice sa venovala 6. ročníku Národnej kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, […]

Ocenenie – Biele srdce 2012

Uverejnené: 12.9.2013

Biele srdce v kategórii sestra-manažér získala Mgr. Júlia Molnárová, vedúca sestra OPLDZ

II. Medzinárodná Konferencia Psychiatrického ošetrovateľstva V4 Budapešť

Uverejnené: 25.10.2012

II. Medzinárodná Konferencia Psychiatrického ošetrovateľstva Vyšehradskej štvorky 18.-20. októbra 2012 Budapešť Každoročne začiatkom októbra celý svet sa venuje Svetovému dňu duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a […]

Ocenenie – Cena primátora mesta Želiezovce 2012

Uverejnené: 15.10.2012

Cenu primátora mesta Želiezovce 2012 získala Mgr. Júlia Molnárová, vedúca sestra OPLDZ PN Hronovce „ Za humánnu komunikáciu a za významný prínos v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.“

Konferencia psychiatrickej sekcie ČAS s medzinárodnou účasťou v Prahe

Uverejnené: 11.10.2012

Účasť našich kolegýň na medzinárodných podujatiach s podporou vedenia PNH – Konferencia psychiatrickej sekcie ČAS s medzinárodnou účasťou: „PO STOPÁCH PSYCHIATRICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ XV“. V záujme prehĺbenia medzinárodnej spolupráce medzi profesionálmi psychiatrického ošetrovateľstva sme prijali pozvanie Psychiatrickej sekcie ČAS a dňa 19. apríla sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom: „PO STOPÁCH PSYCHIATRICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ XV“. Miestom konania […]

Stretnutie s predstaveiteľmi Európskej asociácie psychiatrického ošetrovateľstva v Bratislave

Uverejnené: 25.9.2012

Pracovné stretnutie organizované v kooperácii Horatia -EPN a sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SKSAPA sa uskutočnilo v dňoch 8.-10. júna 2012 v Bratislave priamo v sídle SKSAPA. Účastníkmi pracovného stretnutia boli: Des Kavanagh – prezident HORATIA z Írska, Roland van de Sande – generálny sekretár HORATIA z Holandska, Martin Ward – odborný poradca z Malty, […]