Odborný seminár RK S a PA Želiezovce

Dňa 21. mája 2019 v čase od 13:00 do 15:00 hod. sa v  Hronovciach konal  Odborný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Želiezovce z príležitosti Medzinárodného dňa sestier v spolupráci s Psychiatrickou nemocnicou Hronovce.

Pri prezentácii na Odborný seminár všetci zúčastnení získali darčeky s logom SK S a PA a prijali malé občerstvenie.

Odborný seminár otvorila prezidentka RK S a PA Želiezovce PhDr. Adriana Dávidová slávnostným príhovorom o živote Florence Nigthingalovej „Dámy s lampou“ a poďakovaním sa sestrám za ich prácu a zotrvanie na Slovensku.

Nasledovala prednáška MUDr. A. Czigányiovej, MPH z RÚVZ Levice s témou: XI. ročník Národnej kampane „Umývaj si ruky  – zachrániš život“. Tento ročník kampane  sa venoval hygienickému umývaniu rúk a hygienickej dezinfekcii rúk a porovnaniu ich časového úseku a bakteriálnej dekontaminácie.

Špecifiká manipulácie s čistou a znečistenou bielizňou – výmenu bielizne, manipuláciu so znečistenou bielizňou, manipuláciu s infekčnou bielizňou, transport bielizne do práčovne, skladovanie čistej bielizne –  nám ozrejmila kolegyňa Monika Klenková.

Príspevok Mgr. Zuzany Sklenárovej sa zaoberal depresiou, jej symptómami, rizikovými faktormi, liečbou, špecifikami ošetrovateľskej starostlivosti, nevhodnými postojmi k depresívnemu pacientovi a jej prevenciou.

Do problematiky opatrovateľskej starostlivosti  o klientov s Alzheimerovou demenciou nás zaviedla Katalin Melczerová. Opísala štádiá vývoja ochorenia, príznaky, diagnostiku, liečbu, vyzdvihla hlavne podpornú liečbu, a to stimuláciu, reminiscenčnú terapiu a validizáciu a poukázala na špecifiká opatrovateľskej starostlivosti o klientov v sociálnom zariadení.

Po diskusii  pani  prezidentka RK S a PA Želiezovce PhDr. Adriana Dávidová poďakovala všetkým prítomným za účasť a popriala peknú dovolenku a príjemne strávené leto.

 

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam