Okresný psychiatrický seminár 05/2017

Dňa 26. októbra 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v  Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce.

Už 29-krát si 1.12.2017 pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. MUDr. A. Czigányiová, MPH z RÚVZ Levice nám priblížila históriu AIDS, dve formy vírusu, epidemiológiu ochorenia, príznaky aj liečbu. Vo svete sa denne nakazí 6000 ľudí vírusom HIV, 70 % infikovaných ľudí žije v Afrike a 90 % infikovaných sú deti. V SR infikovaných HIV vírusom je 792 ľudí a AIDS má 103 ľudí.

Ošetrovateľskou starostlivosťou o pacienta s poruchou osobnosti sa zaoberala prednáška kolegyne Bc. Kristínky Peszekiovej. Definovala nám pojem osobnosť, opísala poruchy osobnosti, depersonalizačný syndróm, derealizačný syndróm  a autistický syndróm., ich charakteristické znaky, diagnostiku, liečbu aj prevenciu.

Právnym základom mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a právami pacientov na súkromie sa venovala prezentácia kolegyne Márie Šimkovej. Objasnila nám zákony, z ktorých vyplýva povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, obsah povinnej mlčanlivosti, zákonom vymedzené výnimky a postihy pri porušení povinnej mlčanlivosti.

Kampylobakterióza  je akútna gastroenteritída /zoonóza/ vyvolaná baktériami z rodu Campylobacter. Laborantka Bc. Erika Kondačová nám opísala 3 patogénne druhy baktérií rodu Campylobacter, podmienky prenosu ochorenia, priebeh ochorenia, inkubačnú dobu a prevenciu a predstavila nám na novú jednoduchú a rýchlu metódu identifikácie širokého spektra mikroorganizmov – hmotnostnú spektrometriu  MALDI  TOF  MS.

Na  záver  pani  námestníčka  OS  PhDr. Daniela  Takácsová popriala všetkým prítomným krásne prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných a pracovných úspechov do Nového roka.

 

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam