Odborný seminár 10_2019

Dňa 24. októbra 2019 v čase od 13:30 do 14:30 hod. sa v športovej hale PN Hronovce konal  Odborný seminár Psychiatrickej nemocnice Hronovce.

Významom očkovania zdravotníckych pracovníkov sa zaoberala prednáška MUDr. A. Czigányiovej, MPH z RÚVZ Levice.  10 % obyvateľstva EÚ pracuje v zdravotníctve, dôvody na ich očkovanie sú zdravotné, etické aj ekonomické.   Podľa jednej štúdie z ekonomického hľadiska pri porovnaní nákladov na vakcináciu a nákladov na liečbu nezaočkovaných jedincov sú náklady na liečbu vyššie o takmer 400 000 €. Vakcinácia je jednoznačne zo všetkých hľadísk výhodnejšia.

Kolegovia Bc. Gábor Juhász a Mgr. Gabriel Šárik nám ozrejmili druhy kardiopulmonálnej resuscitácie, opísali reťaz prežitia, postup krokov pri laickej KPR a názorne predviedli hmaty pri asfyxii. Včasné zahájenie KPR alebo aspoň stláčania hrudníka = 70 % šanci záchrany života človeka.  Súčasťou prezentácie bol krátky film o postupe pri laickej KPR.

Obe prednášky boli veľmi poučné a zaujímavé, po ktorých nasledovala živá diskusia.

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam