Okresný psychiatrický seminár 09/2016

Dňa 28. septembra 2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce.

Prezentácia nášho pána riaditeľa MUDr. Mareka Zelmana nám ozrejmila zvládanie akútneho psychomotorického nekľudu a agresivity u pacientov. Priblížil nám štyri postupy pri zvládaní agresie : zhodnotenie rizika – varovné signály, deeskaláciu – komunikáciu, medikáciu a fyzické obmedzenie.  Podľa pána riaditeľa sa agresivita prejaví u 5 % ľudí, ktorí prejdú naším zariadením. Ako zaujímavosť uviedol prípravu projektov pre vybudovanie špeciálnych zariadení pre pacientov s poruchami správania.

Nahlasovacie povinnosti nám vo svojom príspevku opísala Ing. Ildikó Csudaiová. Zo strany zamestnávateľa sú to : pracovná zmluva, prihlásenie FO do Sociálnej poisťovne, odhlásenie FO zo sociálnej poisťovne, nahlásenie FO do zdravotnej poisťovne a dokumenty na daňový úrad. Zo strany zamestnanca sa nahlasujú všetky zmeny týkajúce sa osobných údajov, pracovné voľno pre návštevu lekára, žiadosť o ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie.

Na pozitívny vplyv kinezioterapie u pacientov s úzkostnou poruchou poukázala v príspevku Bc. Eleonóra Košíková. Prieskumom u 30-tich pacientov sa zisťoval rozdiel vplyvu medzi cvičením na fitlopte a jogou.  K zníženiu úzkosti došlo pri použití oboch metód, ale o niečo pozitívnejší vplyv na pacientov s úzkostnou poruchou malo cvičenie na fitlopte.

Do základov bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej praxi nás uviedla kolegyňa Júlia Gašparová. Opísala základné body, stimuláciu orgánov, možnosti jej využitia a desatoro bazálnej stimulácie.

Na záver prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Želiezovce PhDr. Adriana Dávidová všetkých prítomných podrobne oboznámila s novými smernicami RK S a PA Želiezovce platnými od 01. 11. 2016. A to :

  • Smernica k organizovaniu aktivít sústavného vzdelávania /ASV/
  • Smernica k úhradám finančných nákladov za aktivity sústavného vzdelávania /ASV/
  • Smernica o knižničnom poriadku

 

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam