Okresný psychiatrický seminár 03/2017

Dňa 30. marca 2017 v čase od 13:30 do 15:30 hod. sa v Hronovciach konal  Okresný psychiatrický seminár v spolupráci s RK S a PA Želiezovce.

Prvá prezentácia sa venovala príprave a aplikácii lieku Abilify Maintena. Kolegyňa Bc. Tímea Nagyová v nej poukázala na rozdiel v obsahu balenia v starom sete a v novom sete, opísala zjednodušenú prípravu lieku pomocou nového setu, postup podania lieku a dôležité upozornenia po podaní lieku.  Súčasťou prezentácie bola videoukážka jednoduchej prípravy lieku pomocou nového setu.

Sebaobranou sa zaoberal príspevok kolegu Bc. Gabriela Csontosa, ktorý absolvoval Kurz sebaobrany – zvládanie agresívneho pacienta, ktorý v PNH školila česká firma SORUDO. Poukázal na dôležitosť reakcií na nečakaný útok – ochranu hlavy, neprekrižovanie nôh, hľadanie akéhokoľvek predmetu z okolia na svoju obranu a v poslednom rade využitie bolestivých a citlivých miest útočníka na svoju obranu /tlak na oko, nos, krk, bradu, genitálie/. Na záver vyzdvihol pozitíva absolvovania kurzu a nastolil otázku pravidelného opakovania a precvičovania získaných poznatkov a ich prezentácie ostatným kolegom.

Do problematiky ľudských práv a zákazu mučenia nás zaviedol Mgr. Tomáš Földes, lektor Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. Oboznámil nás s dokumentmi, v ktorých sú zakotvené ľudské práva, slobody a zákaz mučenia. Predostrel nám dva systémy ochrany ľudských práv a zákazu mučenia a ich fungovanie; a to „Výbor proti mučeniu“ v OSN a „Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd“ v Rade Európy. Informoval nás o návštevách členov výboru CPT Rady Európy v členských štátoch Európskej únie, o ich zameraní sa počas návštev, ich právach a zisteniach z týchto návštev. Pre mnohých kolegov a kolegyne bolo zaujímavé zistenie, že kontrolóri CPT majú právo vstúpiť do psychiatrického zariadenia aj na oddelenie bez ohlásenia, bez sprievodu člena vedenia PNH, v ktorejkoľvek hoci aj nočnej hodine, prezerať si dokumentáciu písomnú aj elektronickú, rozprávať sa s pacientmi, prípadne ich aj zobudiť. Bola to veľmi poučná a zaujímavá prednáška, po ktorej nasledovala diskusia ešte aj na pracoviskách.

 

Mgr. M. Kalitová

< Späť na zoznam