Informačná brožúra v troch jazykoch

Každý pacient má právo na informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie musia byť prístupné v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Preto si s potešením dovoľujeme oznámiť, že v rámci ďalšieho skvalitňovania našich služieb a ich približovania k potrebám každého pacienta sa nám podarilo rozšíriť informačnú brožúru okrem slovenskej a maďarskej verzie i o jej rómsku jazykovú mutáciu.

 

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Brožúra - slovenská verzia Stiahnuť súbor
Brožúra - maďarská verzia Stiahnuť súbor
Brožúra - rómska verzia Stiahnuť súbor
< Späť na zoznam