Preloženie na ODL

Otázky a odpovedePreloženie na ODL
Gogo 13 dňa 15.9.2023