Povolenie návštev

NARIADENIE  RIADITEĽA zo dňa 14.5.2021 v súvislosti s Vyhláškou č.205 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť dňom 14.5.2021 

 • Návštevy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce sú povolené dňom 14.5.2021
 • Návštevy sú povolené len v dňoch : Streda – Sobota – Nedeľa  a to len v čase od 13:00 do 16:00 hod.
 • Pacienti s voľným režimom prijímajú návštevy vonku v areáli PNH /na návšteve max. 2 osoby/.
 • Ak pacient nemôže alebo nevie opustiť oddelenie, je pacientovi povolená návšteva na odd. v jedálni, ale len v počte 1 osoby. V prítomnosti návštev na odd. sa ostatní pacienti musia zdržiavať na izbách.
 • Každý návštevník vchádzajúci do areálu PNH musí mať Ag test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starší ako 24 hodín.
 • Návštevník, ktorý nemá test sa môže otestovať Ag testom na Covid-19 na našom mobilnom odbernom mieste v návštevných hodinách v čase od 13:00 do 16:00 hod.
 • V návštevných hodinách MOM je určená len na testovanie návštev !!!
 • Výnimku na bez testu nemajú ani deti !
 • Kontrolu platných Ag testov na Covid-19 a obmedzení pre návštevy vykonáva pracovník vrátnice.
 • Informácie o povolení návštev podáva službukonajúci personál oddelenia.

 

 • Toto obmedzenie sa nevzťahuje podľa Vyhlášky č. 205 na návštevy :
 1. Kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 2. U osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
 3. Osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti Covid-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 4. Osôb, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti Covid-19 a od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne,
 5. Osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1.dávke  očkovania proti Covid-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19,
 6. Osôb, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 7. Osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenie preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na Covid-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na Covid-19 nie starším ako 24 hodín.

            

              Osoby prichádzajúce na návštevu sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické  opatrenia zariadenia, a to najmä nosenie respirátora FFP2 v celom areáli nemocnice (aj vo vonkajších priestoroch), dezinfekcia rúk alebo rukavice.

 Pacient má právo na prítomnosť jednej osoby na sprevádzanie pri prepustení z nemocnice. Pre sprievodcu pacienta platia všetky uvedené pravidlá.

               Výnimky z predpisu nie sú povolené!

< Späť na zoznam