Oznam

V súvislosti s výskytom ochorenia koronavírus je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia:

  1. Umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.
  2. Nedotýkať sa očí, nosa a úst, aby sa vírus nepreniesol rukami.
  3. Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a vhodiť ju do koša.
  4. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
  5. Dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi Vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha.
  6. Ak ste chorý, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, liečiť sa doma na lôžku v samostatnej izbe do 14 dní.
  7. Zvýšene dezinfikovať povrchy.

 

V Hronovciach, dňa 05.03.2020                                     Vedenie  PNH

 

< Späť na zoznam