Nariadenie riaditeľa

zo  dna 2.7.2021  v súvislosti   s výskytom   ochorenia   COVID-19

 

 • Každy  pacient  pri príjme prechádza  filtračnym  pracoviskom,   kde sa mu vykoná  Ag test na Covid-19
 • Pacienti prichádzajúci   na prijem  na oddelenia  nebudú  v karanténne,   ale budu zaradení  do bežného  režimu oddelenia.
 • Na ďalší deň po prijme,  s výnimkou  víkendu  a sviatku,  sa im vykoná  PCR test na Covid-19
 • Vysoko  – rizikoví  pacienti  budu hospitalizovaní   na GPO II., a to pacienti  :
 1. Po návrate  zo zahranicia
 2. Po kontakte  s Covid  pozitívnou  osobou
 3. S pozitívnou  anamnézou
 • Návštevy   v Psychiatrickej   nemocnici  Hronovce  sú povolene   bez potreby   akéhokoľvek    preukazovania     sa.
 • Návštevy sú povolene  v PNH v dňoch  :  Streda   –  Sobota  –  Nedeľa    a to v čase od 13:00  do 16:00  hod.
 • Pacienti, ktorí môžu a s volným  režimom  prijímajú  návštevy    vonku  v areáli  PNH  /na návšteve  maze  byt‘ aj viac osob/,
 • Ak pacient nemôže  alebo  nevie  opustiť‘  oddelenie,  je pacientovi  povolená  návšteva   na odd.  v jedálni, v počte  1 osoby.
 • Rusi  sa testovanie  návštevy a ich kontroly   pri  vstupe  do areálu   a na oddelenia.
 • Zamestnanci    PNH  sú povinní   nosiť‘  rúška!
 • Rusi  sa dezinfekcia   stolov  v jedálni   počas  vydaja   stravy.

 

Osoby  prichádzajúce     na návštevu   sú povinne   pri  návšteve   dodržiavať‘     protiepidemické opatrenia    zariadenia    /nosenie  rúška,  dezinfekcia  rúk/

< Späť na zoznam