POVOLENIE NÁVŠTEV

NARIADENIE  RIADITEĽA  zo dňa 16.8.2021 v súvislosti s Vyhláškou č.238  Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť dňom 16. augusta 2021

 

  • Návštevy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce sú povolené len v dňoch : Streda – Sobota – Nedeľa  a to len v čase od 13:00 do 16:00 hod.
  • Pacienti s voľným režimom prijímajú návštevy vonku v areáli PNH /na návšteve môže byť aj viac osôb/.
  • Ak pacient nemôže alebo nevie opustiť oddelenie, je pacientovi povolená návšteva na odd. v jedálni,

ale len v počte 1 osoby.

  • Výnimku povoľuje primár oddelenia u ťažko chorých a umierajúcich pacientov.
  • Každý návštevník pri vstupe do PNH je povinný sa preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na Covid-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom Ag testu na Covid-19 nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o očkovaní proti Covid-19, alebo potvrdením o prekonaní  ochorenia Covid-19  v období pred nie viac ako 180 dňami.
  • Výnimku bez testu nemajú ani deti, povinnosť sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.
  • Návštevník, ktorý sa nevie preukázať niektorým z požadovaných dokladov, nemôže vstúpiť do areálu PNH.
  • PN Hronovce neposkytuje možnosť vykonania Ag testu na Covid-19.
  • Kontrolu požadovaných dokladov pre návštevy vykonáva pracovník vrátnice.
  • Informácie o povolení návštev podáva službukonajúci personál oddelenia.

            

              Osoby prichádzajúce na návštevu sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické                 

               opatrenia zariadenia /nosenie rúška, dezinfekcia rúk/.

               

 

Hronovce, 16.8.2021

< Späť na zoznam