Odborná prax pre študentov psychológie 2023/2024

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v tomto akademickom roku.

V záujme zabezpečenia organizácie výkonu (absolvovania) odbornej praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami.

Prax je možné realizovať

  • v priebehu septembra až júna
  • z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, pričom každý zo študentov má pridelený individuálny termín (prax neprebieha súbežne)
  • v mesiacoch júl a august nie je možné realizovať odbornú prax

Podmienkou zo strany študenta je

  • zaslať oficiálnu žiadosť vysokej školy/univerzity spolu s aktuálnym potvrdením o návšteve školy zo študijného oddelenia
  • pokiaľ tak nie je v dokumentoch uvedené, je potrebné uviesť študijný program, akademický rok, ročník, formu štúdia a požadovaný počet hodín praxe
  • dokumenty zaslať formou mailu, na adresu psycholog.prax@pnh.sk
  • bez doloženia týchto dokumentov nebude požiadavka o prax ďalej riešená

V tabuľke nižšie je možné vidieť voľné kapacity a termíny praxe, ktoré sú priebežne aktualizované. V prípade, že má študent záujem o konkrétny termín (pokiaľ je tento v tabuľke voľný), je potrebné o tento termín požiadať najneskôr 30 dní pred začiatkom praxe.

Po naplnení termínov, z kapacitných dôvodov, prax nebude možná.

MesiacMenoŠkola
Rok 2023
septemberp. LepiešováUK Bratislava
októberp. RosevákováUKF Nitra
novemberp. KlincováUK Bratislava
p. KlincováUK Bratislava
decemberp. KlincováUK Bratislava
p. KlincováUK Bratislava
Rok 2024
januárp. ValentíkováUK Bratislava
p. KlincováUK Bratislava
február1. voľný termín
2. voľný termín
marec1. voľný termín
2. voľný termín
apríl1. voľný termín
2. voľný termín
máj1. voľný termín
2. voľný termín
jún1. voľný termín
2. voľný termín
júlprax nie je možná
augustprax nie je možná
september1. voľný termín
2. voľný termín
október1. voľný termín
2. voľný termín
november1. voľný termín
2. voľný termín
december1. voľný termín
2. voľný termín
< Späť na zoznam