Námestník pre hospodársko-technickú činnosť

Požadované vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborné znalosti:

 • 5 rokov odbornej praxe v oblasti ekonomických a prevádzkových činností
 • Znalosť špecifík manažmentu a všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Skúsenosti s riadením
 • Počítačové znalosti – používateľ: /Internet-pokročilý, Microsoft Excel-pokročilý, Microsoft Word-pokročilý/

Schopnosti:

 • Manažérske schopnosti
 • Komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Zodpovedný a profesionálny prístup k práci

Hlavné úlohy:

 • Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu zamestnávateľa
 • Zodpovedá za činnosť úseku hospodárskej správy a plní úlohy vyplývajúce z pôsobnosti úseku
 • Zodpovedá za činnosti  podporných administratívnych a podporných prevádzkovo-technických procesov

Ponúkaný plat

Motivujúce finančné ohodnotenie

Termín nástupu

Dohodou

 

Druh pracovného pomeru

Hlavný pracovný pomer

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         Profesijný štruktúrovaný životopis

·         Overená fotokópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

·         Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

·         Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

·         Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Informácie pre uchádzača

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, výpisom z Registra trestov nie starším ako tri mesiace, súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte na adresu Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce, resp. na e-mailovú adresu: pnh@pnh.sk do termínu: 31.1.2022.